Insändare Svårigheterna som en tid drabbat stadens trafikanter har nu nått flanörer och motionärer på Östra Strandpromenaden. Med förbryllande skyltar vid avspärrningar varnas för utebliven sandning, snöröjning, markskötsel, klottersanering och räddningstjänst.

Som skäl anges den hundraåriga kajens dåliga skick. Den ska omsider repareras, oklart när. För en lekman som spanat in skoningen under ett halvsekel, verkar de tidiga åtgärderna som att lägga gipsförband för att skydda mot myggbett.

Kommunen har de senaste åren gjort förnämliga insatser kring Stångåstråken och dess attraktionskraft har omvittnats av innevånarna i enkäter som ett av staden finaste smultronställen. Nu ska man halka runt mellan spraybombade bänkar, nedfallna grenar, hundträck, överfulla soptunnor och desperata löparnissar med istapp i blick, hundägare balanserande sina älsklingar i famn och ett och annat skridskopar på den isiga långfärdsbanan.

Kanske en bra idé förresten, som ett Kinda kanal-alternativ till den planerade vid Göta kanal.

Promenadförlustigt