Insändare Frågan om kamerabevakning av vissa offentliga platser i Linköping har diskuterats i olika forum. Allmänheten verkar positivt inställda, visar en opinionsundersökning som Sifo har genomfört. Två av tre säger ja till kameror i bostadsområden enligt den undersökningen. I höstas genomfördes en liknande undersökning som resulterade i att 9 av 10 var positivt inställda till bevakningskameror på gator och torg. Detta tyder på att allmänheten känner sig otrygga i flera områden och välkomnar kamerabevakning och andra åtgärder som ökar trygghetskänslan.

Med detta sagt ska bevakning inte ske dygnet runt, utan trygghetskamerorna kan programmeras för inspelning endast under kvälls- och nattetid. Dagtid kan kamerorna vara avstängda, då behovet inte är lika stort eftersom fler brott sker i mörkrets skydd. Vidare ska filmmaterialet endast nyttjas som ett led i brottsundersökning och fungera som hjälpmedel för polisen att snabba på utredningsprocessen och således effektivisera polisens arbete. Dessutom ska man skylta tydligt för att stärka och skapa medvetenhet om kamerabevakningen.

Ytterligare åtgärder som snabbt går att genomföra är att kommunen tillför ekonomiska resurser för fler väktare och ordningsvakter. De tre väktare som kommunen bekostar idag är alltför få. Det skulle behövas ett 30-tal tjänster för att tryggheten ska fungera bra i Linköping. Med andra ord har vi flera lösningar, låt oss nu verkställa dessa.

Maria Brahim

kandidat (L) i höstens kommunval