Insändare Vi lever i ett hårdare och tuffare samhälle där människorna har färre och färre ytor där de kan umgås och känna sig som en del av samhället. Nu planerar kommunen att ta den vackraste ytan av biblioteket och bygga om den till arbetsplatser för att svara i telefon och på mejl!?

Det här är något som vi finner både underligt och rent av respektlöst mot kommunens medborgare. Det här är medborgarnas yta! En plats vi kan gå till där vi kan stressa av, informera oss eller bara njuta av utsikten.

Vi behöver inte betala något, vara troende eller på annat sätt ha förväntningar på oss. Personer som i andra sammanhang kanske står utanför samhället kan känna sig som en del av samhället på biblioteket. De som är ensamma kan vara en del av en gemenskap och de som har ett stressigt jobb eller privatliv kan komma hit för att få lite lugn och ro.

Ombyggnationen skulle innebära en omflyttning på biblioteket med minskade ytor för andra verksamheter till följd. Biblioteket har från kommunen fått i uppdrag att främja läslusten för barn och ungdomar. En minskning av bibliotekets yta skulle göra en redan välbesökt del av biblioteket trängre och påverka personalens möjlighet att jobba effektivt med boktips till den här gruppen.

En annan yta som också skulle försvinna med ombyggnationen används till studieplatser. Vi har sett många studenter som använder biblioteket flitigt som studieplats eller diskussionsyta för grupparbeten. Det finns inte tillräckligt med studieplatser som det är idag och ombyggnationen skulle minska dessa ytterligare.

Värderar inte kommunen den här verksamheten? Varför vill man ge den här ytan till en verksamhet som inte har några som helst anledningar för att ligga just där? Ja, de ska höra ihop med medborgarkontoret, men bara en bråkdel av de anställda kommer att behöva jobba i huset under samma dag.

Carin Ingmarsson

Anna Fahlbeck

Jessica Andreasson

Louise Kruse Svensson

Kerstin Ryd