Insändare För 50 år sedan kom vår familj till Linköping från Storstockholm. Det som vi särskilt fäste oss vid var dels det väl utbyggda cykelvägnätet, man tog sig nästan överallt på 20 minuter på cykel, dels att det var en så grön stad. Överallt fanns träd planterade längs många vägar och inne i nya bostadsområden. Bra för alla. På ett informationsmöte framgick att Linköping då var Sveriges grönaste stad efter Malmö. Vilka enastående framsynta politiker! Och ändå visste man ingenting då, om världens klimatkris nu.

Linköping strävar ju efter att bli en klimatsmart stad, som ska dra ner på koldioxidutsläpp. Hur kan man då komma på idén att ta ner en hel rad stora träd vid Folkungavallen?

Träd och andra gröna växter tar upp koldioxid och släpper ut syre. Länsstyrelsen borde aldrig ha godkänt detta. Naturvårdsverkat gör helt rätt som överklagar. Det måste gå att få till en kompromiss.

Visst förstår jag att man vill bygga bostäder på Folkungvallens mark, men jag förstår inte varför man måste ta ner så många träd.

Åsa Fahlbeck