Insändare Mörka skuggor drar in över Ryd, som inte är ensam med detta förtätningsproblem.

Allmänt. Den av politiker nu upphöjda förtätningen i Linköping tar sig alltmer avskräckande proportioner. Bygget vid Järnvägsgatan/Industrigatan som förebild blir man ju förskräckt att beskåda. Balkonger som ligger 10–15 meter till nästa hus med en sol som måste vara i zenit för att solljus skall komma in. Ett sällsynt himlafenomen i Sverige … Byggnadernas höjd och omfång för tankarna till gången tids miljonprogram.

Specifict Ryd. För en tid sedan publicerades Victoria parks planer med för Ryds förhållanden mycket höga hus. Mer än dubbelt så höga som den nuvarande bebyggelsen.

Nuvarande områdesplanering är helt motsatt ursprunglig plan där stadsarkitekten lade ut en mycket låg bebyggelse med mestadels platta tak. Relativt generösa gröna ytor mellan husen, plats för både idrotts- fotbolls- och tennisplaner.

Nu skall vi som bor i Ryd utsättas för samma behandling. Mycket höga hus planeras byggas. Detta inte kommer att öka trivseln i Ryd. Vi har förståelse för att det behövs bostäder, men höjden på husen och förtätningen i området inger stora betänkligheter. Byggnader av kaserntyp är inte trivsamma för någon. Att dessutom bygga nytt inom bullerzon inger betänkligheter.

Kommunen hade för en tid sedan ett möte med stadsaktitekten i spetsen här i Ryd. Alla boende i Ryd var ju inte representerade, men de som var där uttryckte samstämmigt att man inte önskade en förtätning i Ryd. Högst upp på listan stod önkemål om ökad trygghet! Detta protokollfördes ju av kommunen.

Med nuvarande bygge försvinner tennisplaner samt flera alléträd, även om planen är att träden skall räddas. Parkeringsplatser försvinner vilket på sikt kommer att bli ett problem. (I Corren har ju insändare vittnat om boendeparkeringar som inte finns kring Vasavägen och snart kan detta problem vara i Ryd också.)

Det föreslaga studentbygget blir inte bra, det kommer att krylla av studenter på en väldigt lite yta.

Slutsats/Förslag. Måste det byggas så bygg enligt ursprungliga strukturen i Ryd med låga hus så att området får ha kvar småskalighet och trivsel.

I kväll, 5/12, har Rydsborna chansen att säga sin mening på samrådsmötet i Björnkärrsskolan.

Ellen Keys gata

ryd