Insändare Jag upplever inte så stora motsättningar inom Boxholmspolitiken som vår vördade Corre låter påskina. Det vi diskuterar är organisationsfrågor och bemanning i nämnder och där har vi ju lite olika uppfattningar. Det har förekommit olika taktiska drag från alla håll för att vinna fördelar för sitt eget parti men detta hör ju till det politiska spelet. Denna skenfäktning är oviktig för medborgarna.

Det som är viktigt är ställningstaganden i verksamhets- och budgetfrågor och där råder fortsatt bred politisk enighet. Jag vill påminna om att den just nu politiskt viktigaste sakfrågan, nämligen 2019 års budget, antogs enhälligt av fullmäktige den 12 november. Detta utan reservationer eller motförslag. Detta beslut är det beslut som enskilt mest berör medborgarna.

Ett annat ärende är att vi i bred politisk enighet arbetar hårt för att Osten skall stanna i Boxholm. Det kanske vore bättre att lägga sin energi på sakfrågor än att ägna sig åt att kritisera andra partiers strävan att få till en effektivare och billigare organisation.

Stefan Andersson (M)

kommunstyrelsens 2:e vice ordf