Insändare Svar på "Lyft blicken i debatten om bageriet", 11/3.

Vill berätta för dig, Stefan Sandell, hur jag som församlingsbo i pastoratet upplever hur kyrkoråd och kyrkofullmäktige behandlat ärendet med Wienerbageriet. Rätt eller fel får framtiden visa skriver du. Det håller jag med om. Undrar om de kyrkorådsledamöter som sitter i styrelsen för holdingbolaget har den kunskapen som krävs. Tror det är stor skillnad att sitta i ett företags styrelse i förhållande till kyrkoråd.

Kan tala om att jag är döpt i Svenska kyrkan och våra förfäder har byggt upp den kyrka vi har idag. Betalar också gärna kyrkoavgift och tycker kyrkans anställda gör ett fantastiskt arbete.

Är boende i den del av Folkungabygdens pastorat där man inte kan eller vill hålla med en kantor till lekmannaledda gudstjänster i en församling och man har inte längre råd att ha en cafévärdinna. Tycker man kan fordra att kyrkorådet ser till att allt fungerar i församlingarna innan man börjar med affärsverksamheter som kostar mycket pengar.

Kyrkans pengar är ju alla medlemmars och då har vi väl rätt att fordra att de förtroendevalda ser till församlingsbornas bästa och inte som nu bara rösta med dessa herrar som drivit fram holdingbolaget. Tycker det är bra att allt som pågår inom kyrkan angående holdingbolaget och Wienerbageriet kommer fram. Det verkar vara några få personer som styr det hela. Läser man Corren och kyrkorådsprotokoll kan man se att det finns ledamöter från ”Levande kyrka i tiden” som är pålästa.

Hoppas du får en trevlig tid i Folkungabygdens pastorat.

Lillemor Granath