Insändare Klimakteriet är puberteten baklänges; vi går från att vara fertila till att inte vara det längre. Precis som i puberteten kan svängningar i hormonnivåerna ibland göra att man inte mår bra. Man kan bli trött, hängig eller deppig. Många kvinnor får vallningar, svettningar på natten och allmänt svårt att sova. En del får mycket svåra besvär.

Det finns forskning som visar att klimakterieplågor påverkas starkt av livsstil och av vilken mat man äter. Man har visat att symtom kan bli lindrigare om man motionerar samt om man äter mycket grönsaker och hälsosamma fetter.

När kvinnor söker vården för klimakteriebesvär är det framförallt hormonläkemedel som erbjuds för symtomlindring. Hormonläkemedel kan vara bra och nödvändigt för en del, men många vill undvika det. Vårdens information om alternativen är knapp, och behöver bli bättre. Vi som uppsöker vården för klimakteriebesvär bör kunna förvänta oss kvalificerad information om vad vi själva kan göra för att må bättre. Det ingår rimligen i vårdens hälsofrämjande uppdrag.

Vi Centerkvinnor vill därför ha mer forskning med fokus på besvär som drabbar kvinnor i klimakteriet. Det behövs mer kunskap om orsakssamband mellan hur vi lever, det vill säga kost, motion och livsstil, och hur vi mår. Vi behöver mer kunskap om hur besvären kan lindras utan hormonläkemedel.

Och den forskning som redan nu finns på livsstilsfaktorer måste i större grad påverka hur vården möter kvinnor som är i klimakteriet och som besväras eller lider av det. Det är dags att ta kvinnospecifika hälsofrågor på allvar!

Trine Vikinge, Carin Ahlsén, Elisabeth Lietha, Emelie Gustafsson

Centerkvinnorna avdelning Linköping City