Insändare Passerar i stort sett dagligen förbi Kallerstads allé i Linköping och förundras över hur dåligt skött den är. Har de som förvaltar kommunägd mark glömt bort allén och området kring Kallerstad gård?

Om jag förstår en tidigare artikel rätt i Corren som gäller skyddsvärda objekt så ingår alléerna i det. Av artikeln framgår att länsstyrelsens naturvårdsenhet bland annat har till uppgift att bedriva fortlöpande tillsyn av alléer. Alléerna har ett starkt skydd i miljöbalken. De hör till en typ av kulturmiljöer som blivit allt ovanligare i och med rationaliseringen av jordbruket.

Ligger Kallerstads allé för nära länsstyrelsens säte så man från dess naturvårdsenhet har missat den allén?

För övrigt kan man också ställa frågan till kommunen: Vad händer med arbetarbostäderna som tillhörde Kallerstad gård, ska de få förfalla så det inte går att rädda husen?

Hela området håller på att tas tillbaka av naturen och vad jag läst tidigare så har det området ett kulturhistoriskt värde utifrån statartiden.

TM