Insändare Under den gångna julhelgen informerade min bostadsrättsförening om att 16 nya laddstolpar för elbilar skall installeras i vårt gemensamma garage under 2019. Detta var möjligt med stöd av medel från det så kallade Klimatklivet.

Klimatklivet var ett statligt ekonomiskt investeringsstöd till lokala och regionala aktörer, införd av regeringen S och MP till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Från Lappland i norr till Skåne i söder har Klimatklivet under åren 2015–2018 beviljat 4,5 miljarder kronor i stöd till 3 200 klimatåtgärder. Ytterligare 5,7 miljarder har de lokala och regionala aktörerna

själva finansierat. Allt ifrån Flundrans samfällighet i Blekinge till Luleå hamn AB i Norrbotten. På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa om de klimat- och miljövinster Klimatklivet innebär i minskade koldioxidutsläpp men också om hur Klimatklivet skapar framtida förutsättningar för en omställning till ett fossilfritt Sverige .

På Naturvårdverkets hemsida kan man tyvärr också läsa att ansökan till Klimatklivet nu är stängd. Inga fler ansökningsomgångar planeras. Klimatklivet har nämligen skrotats i den budget för 2019 som M och KD med stöd av SD genomdrivit i riksdagen.

De rödgrönas (S och MP) klimatpolitik har av motståndare häcklats med anklagelser om att vara ”symbolpolitik” eller ”plakatpolitik”. M och KD försäkrar att nu äntligen skall klimatpolitiken bli ”effektiv”. Jag synar dem.

Klimatklivet har under sin korta livstid startat 3 200 effektiva klimatåtgärder i hela Sverige. Klimatklivet bidrar till teknikutveckling och framtidstro och pekar ut vägar till ett hållbart samhälle.

Nu har ni stängt ner Klimatklivet.

Hur tänkte ni då?

Mats Linde

medlem i Miljöpartiet