Insändare Kommentar till ”Hyresgäster betalar välfärd”, 4/12.

Är det inte konstigt att Roland Larsson som är centerpartist förstår, att det behövs mer resurser, som höjda skatter eller till och med kommunala bolagsvinster för att klara välfärden. Hans eget parti har ju föreslagit skattesänkningar och dessutom friare hyressättning.

”Behövs det mer resurser till vård, skola och omsorg är det rättvisare att höja skatten än att ta ut det i form av avgifter” är hans synpunkt. Vad är det för avgifter han avser? Är det marknadsmässiga hyror eller är det rättmätiga vinstuttag från Stångåstaden?

Kommunen måste sätta marknadsmässiga hyror för annars gynnas hyresgästerna och då blir de borgerliga ännu argare.

Och beträffande vinsterna är det väl bättre att de hamnar hos kommunen än att de hamnar i några privata fickor, som dessutom kanske befinner sig utanför landets gränser. Kommunala hyresvinster kan sedan komma alla kommuninvånare till del, till och med som komplement till kommunalskatten.

Larsson är nu rädd för att Socialdemokraterna kommer att ta mer än affärsmässigt motiverade uttag från bostadsbolaget. Om nu Larsson värnar om låga hyror, kan man undra hur det kommer sig att hans eget parti talar sig varma för en ”friare hyressättning”, när vi talar om en av våra största bristvaror.

Pensionär