Insändare Svar på ”MP-recept saknar realism”, Hans Lindberg, 30/8.

Jag är landsbygdspensionär, miljöpartist och hängiven cyklist. Landsbygden är viktig, tyvärr dräneras landsbygden av folk på grund av urbanisering. Det är städerna som sätter agendan på hur vi i Sverige betraktar landsbygden. Den har i mycket stor del blivit en rekreationsarea och råvarubas för staborna.

Miljöpartiet är det parti som starkast hävdar att naturen har ett egenvärde och inte bara är en resurs och råvara, men vi landsbygdsbor kämpar på för att hävda vår egen identitet och vår rätt.

Bilen är viktig för landsbygden men oljeberoendet är ett problem som behöver lösas. Kollektivtrafik är självklart. Att cyklingen minskat på landet beror till stor del på bilen. Skälen är att bilen är nödvändig men också bekväm och tränger ut cyklisterna. Ju mer bilar, desto färre cyklar. Många vågar sig inte ut på vägarna. Det värsta exemplet är 2+1-vägarna där det är lovligt att cykla men livsfarligt. Därför är cykelvägar viktiga och nödvändiga för landsbygden. Elcykeln har ju helt förändrat förutsättningarna för att cykla längre sträckor.

Kärnkraften har återigen kommit upp på agendan. Har vi glömt Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima, men det är väl som Tage Danielsson myntade, ”att det statistiskt inte har hänt”. Förnekelsens makt är stor! Bridreaktorer har många problem att lösa, är inte mindre farliga och producerar plutonium.

Det är märkligt att när man talar om en global lösning så tillhör vi inte i Sverige det globala. Det är alltid någon annan som behöver göra något.

Det är viktigt att spara energi. Satsa i stället på sol, vatten och vind och forska på och pumpa ner koldioxid i gamla oljefält.

Claes Brandén