Insändare Påtalade för cirka ett år sedan att nuvarande trafikordning på Brunnsgatan inte var enligt de lagar som finns, eller borde finnas, och kan skapa olyckor av flera slag. Som givetvis trafikanterna får stå för trots att det är gällande lagstiftning som är fel.

Förutom att gatan är smal, finns inget säkerhetsutrymme för cyklister, har vi nu också en bred snövall som värnar sin plats. Vem som skall ge vika i fråga om utrymme blir väl som vanligt störst går först.

Det är fel att ”lura” in cyklister på Brunnsgatan när de inte har normal plats till sitt förfogande. Om någon olycka händer borde kommunen stå till svars för dålig planering av trafikläget.

Och sen kan det påtalas ånyo om felaktig bilkörning av anställda eller föräldrar som ”genar” från Västanågatan för att komma till Engelska skolan. Men det kanske finns specialtillstånd.

EB