Insändare Inför valet har Järnvägsfrämjandet frågat våra partier i Regionen om deras syn på våra regionjärnvägar.

Stångådals- och Tjustbanorna har trots alla störningar i likhet med vårt totala nationella nät fler resenärer än tidigare. Banorna är trots tidigare solkurvor i bättre skick än någonsin. Det går fler tåg på dem än någonsin, nämligen över 45 turer per vardag. Restiderna är kortare än för parallellgående expressbussar. Detta är glädjande.

För relativt sett ganska blygsamma belopp vid jämförelse med byggande av nya banor skulle Tjust- och Stångådalsbanorna kunna rustas upp för ännu högre hastigheter. Linköpings omland kunde bli betydligt större och trängseln på våra vägar minska.

Ett villkor för att staten ska anslå pengar för upprustning är att Region Östergötland liksom Kalmarregionen anslår pengar från det statsbidrag vi själva får disponera, Länstrafikanslaget, förkortat LTA. Men det har majoriteten av Östergötlands regionalpolitiker inte gjort under denna mandatperiod.

Därmed visar majoriteten i Region Östergötland att man är likgiltig för dessa banor, varför staten inte ger några upprustningspengar heller. Detta till skillnad från Jönköpings län, som satsar 500 miljoner kronor av egna statsbidrag (LTA), varefter staten fyller på med mångdubbelt statsbidrag för bland annat elektrifiering av deras regionbanor.

Inför kommande mandatperiod har Järnvägsfrämjandet frågat våra partier i regionen om deras syn på våra regionjärnvägar. Liberalerna är det absolut mest järnvägsintresserade partiet följt av KD och V. Något överraskande är C och MP svala inför banorna, liksom M och SD. Mest ointresserat framstår S vara.

Situationen kan liknas med att planera en fisketur. Om man är så ointresserad av att få någon fisk att man inte tar sig råd att agna kroken får man garanterat inget napp. Detta kännetecknar tyvärr flertalet partier i vår region, dock med några glädjande undantag.

Ulf Flodin

Järnvägsfrämjandet