Insändare Kan bara hålla med Håkan Askbom om att valet i äldreomsorgen är en chimär (5/3). Har arbetat i äldreomsorgen i snart 30 år. Under den tiden har jag träffat ett fåtal som själva valt sitt boende. Några få har flyttat på begäran av anhöriga. Oftast med anledningen att det ska bli lättare att besöka.

Några anhöriga har begärt att få ett annat boende på grund av missnöje med omsorgen. Arbetade kvar en kort tid på ett boende som gått över i privat regi. En kvinna uttryckte klart att hon inte ville bo kvar, men fick beskedet att det inte fanns några andra platser.

Det är inte så många som har möjligheten att välja var de vill få plats. Ofta är situationen akut. Många klarar inte att bo kvar hemma av olika orsaker. En del är färdigbehandlade på sjukhus och möjligheten att komma hem är obefintlig. Många av dessa är inte i stånd att välja själva utan får ta vad som bjuds. Detta är verkligheten i äldreomsorgen idag.

Undersköterska