Insändare Social hållbarhet är ett uttalat mål i Agenda 2030, men i FN:s dokument är det inte tydligt vad det innebär för det politiska arbetet på kommunal nivå.

Folkhälsomyndighetens definition av social hållbarhet innehåller bland annat att ” .. människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen”. ”Delaktighet” går inte att uppnå med enkom läpparnas bekännelse. Det kräver faktiska åtgärder och långsiktiga och uthålliga ansträngningar. Det kräver att makt förs ut till de som berörs; det kräver decentralisering.

Vi i C Linköping har två förslag för större delaktighet. Ett förslag rör delaktighet på kommunala arbetsplatser och ett rör delaktighet i kommunens utveckling.

För att åstadkomma delaktighet på arbetsplatsen vill vi att makten i kommunal verksamhet förs ut från de centrala förvaltningarna till enheterna. Då kan beslut tas så nära de människor som berörs som det går och anpassas efter vad som fungerar i de enskilda verksamheterna. Exempelvis så har varje skola sina villkor och möjligheter, och lösningar som är bra för en skola är inte nödvändigtvis de bästa för en annan. När makt över besluten, och inte bara ansvaret för konsekvenserna, ligger i verksamheten får vi bättre beslut. Och vi får större delaktighet och inflytande, som vi vet höjer arbetsglädjen och minskar risken för ohälsa hos medarbetarna.

För att öka delaktigheten i samhällsutvecklingen vill vi skapa en ny modell för de geografiska utskotten. Dessa kan bli kraftfulla medel för att föra ut makt över beslut till de människor som besluten angår, de som bor i området som berörs. De geografiska utskotten är ett första steg och vårt långsiktiga mål är ett Linköping där alla vet vem som är deras företrädare, och vem man kan vända sig till vid problem, förslag eller funderingar om och i närområdet. Ett Linköping där invånarna känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.

Vi tror på människans förmåga att ta egna beslut, och att beslut ska fattas så nära de människorna de berör som möjligt. Detta är en av grundpelarna i vår politik, en politik som ger ett mer inkluderande samhälle, där klyftorna sluts och människor mår bra. Rösta på C om du också tror på detta!

Trine Vikinge, (C) kandidat till kommunfullmäktige i Linköping