Insändare Häromdagen fällde kommunen alla träd som stod i rad, vackra friska 25-åriga oxlar, vid järnvägsstationen i Mantorp. Några månader tidigare tog man bort återvinningen vid stationen. För övrigt så togs även biljettautomaten bort. Trottoaren i närheten röjdes inte alls från snö under vintern. Ovanpå detta försvann Apoteket med dess centrala läge. Följden blev en fortsatt utarmning av Mantorps centrum. Nu ska även Dollarstore försvinna.

Politikerna i Mjölby verkar inte bry sig alls om detta. För dessa är det endast Mjölby stad som gäller. Här vill man för skattepengar köpa in hela Gallerian för att några lokaler står tomma. Det är Mantorp man för närvarande borde fokusera på. Här står den före detta apotekslokalen tom; se till att den bibehålls för serviceändamål. Anlägg en ny återvinning så vi slipper överfulla containrar där risken finns att folk tömmer sina medhavda kassar i närmast lediga container.

För Mjölby stad tog man 2015 fram ett Utvecklingsprogram för hur centrumet skulle gestaltas. Sedan dess har åtskillig tid och pengar lags ned på bland annat utsmyckningen av dess rondeller. Därtill sätts drygt 4 000 plantor ut varje år. ”Ett hektiskt arbete med att få ut alla blommor på plats” stod det i kommunens folder. I Mantorp kan det inte vara så betungande, där finns det mig veterligt endast två blomsterurnor i korsningen Riksvägen, Häradsvägen. I den senaste budgeten föreslogs 750 000 i utökat årligt anslag för konstnärlig utsmyckning i samband med kommunala investeringar. Hur mycket av detta hamnar i Mantorp?

Allt sammantaget finns det en del för politikerna att ta tag i för Mantorps del.

Conny Petersson