Insändare När man beslutade om att konkurrensutsätta Svensk Bilprovning och låta andra aktörer träda in så hävdade beslutfattarna att det skulle leda till lägre priser. Fast de visste uppenbarligen att det i Finland istället ledde till högre priser.

För ett år sedan var priset hos Svensk Bilprovning 395:-. Nu ett år senare är det ordinarie priset 495:-. Hutlöst! Ja, det kan man kanske tycka men förklaringen är egentligen ganska enkel. En överetablering om än en liten sådan som leder till bortfall med lägre intäkter som följd måste kompenseras med högre priser. Alternativet är att ta smällarna eller lägga ner verksamheten med förlorade investeringar som följd. Så fungerar det inom många verksamhetsområden.

Finns det någon sensmoral i det här så är det att ta lärdom. Så när våra ekonomer utan förbehåll lovordar och höjer konkurrensen till skyarna finns det skäl att ta fram öronpropparna.

Per-Arne Sandell