Insändare Jag tänkte skriva några rader om vårt sargade Skänninge som år för år töms på sina affärer, nu senast Coop som varit här i 51 år. När jag flyttade hit 1966 så hade vi här sex dagligvaruaffärer, en järnhandel, sjukkassa, postkontor, två banker, polisstation med daglig polis och service, vi hade tandvård, Systembolag och flera andra småbutiker. Nu ser staden ut som en ödestad i Texas.

Nu är jag medveten om att allt ändrar sig med åren, men det ska inte bli till det sämre. Allt började när Mjölby kommun tog över Skänninge 1 januari 1971. Mjölbys politiker har inte satsat mycket här i staden, tvärt om så har de förstört det mesta här, och som lök på laxen var när de tog bort infarten vid Linköpingsgatan och delade staden i två läger. Hur tänkte de när de bestämde detta?

Här har byggts rondeller så folk utifrån blir snurriga när de kommer till vår en gång så fina stad. Tung trafik går nu på den smala Motalagatan och genom hela staden. Vi som bor här får förutom allt buller även sprickor i våra gamla hus från seklets början.

Yngve Karlsson