Insändare Den 29 januari påbörjades en föredragsserie i Domkyrkan, Livsviktigt, ett utmärkt initiativ. Första föredragshållare var Göran Rosenberg som talade om ett angeläget ämne med rubriken "Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz", aktuellt i dessa tider när vi påminns om Förintelsen.

Stor publik hade lockats dit, kyrkan var helt fullsatt. Detta var naturligtvis utmärkt om inte högtalaranläggningen hade varit så undermålig. Det är en gammal anläggning som inte tar hänsyn till ekoeffekter och annat. Bara en del av talet gick att uppfatta, resten dränktes i ljuden som kastades tillbaka från valven. Detta är inte någon ny företeelse, så har det varit länge. Man kan ofta kompensera sig för detta genom att sätta sig intill någon av högtalarna på pelarna, men kan man inte det blir det problem.

Kyrkan är helt enkelt inte lämplig som föreläsningssal med den ljudanläggning som finns, vilket är synd. Med modern teknik borde det gå att förbättra akustiken. Det är bara att hoppas att något görs åt detta så snart som möjligt!

Frustrerad pensionär