Insändare I en debattartikel skriver Kristina Edlund (S) att Alliansen sviker arbetarna och att de inte prioriterar löntagarna. Orsaken till denna felaktiga beskyllning skulle vara att Alliansen valde att inte rösta ja till Vänsterpartiets motion om rätt till heltid vid upphandling utan ansåg istället motionen besvarad.

Även Socialdemokraterna var tidigare vid kommunstyrelsens sammanträde eniga om detta. Men här blir det ett problem för S att förklara sin ståndpunkt då och nu. Är det så att ena dagen är man enig med Alliansen om att besvara motionen, det vill säga S sviker arbetarna enligt deras egna argument, och nästa dag anklagar man andra för att göra det? Kan man ändra ståndpunkt så snabbt undrar jag.

S egen ståndpunkt blir alltså en högersväng. Detta är för mig som väljare en gåta. Socialdemokraterna har alltså svängt mot höger. Ett tips till Kristina Edlund för att undvika liknande fadäs i framtiden är att ärlighet varar längst – även inom politiken.

Magistern