Insändare Jag vill motsätta mig regeringens förslag kring enkla jobb inom vården, däribland äldreomsorgen, vilket presenterats som en lösning på både personalbrist inom vården och arbetslöshet inom vissa grupper som står långt ifrån yrkeslivet. Inom äldreomsorgen arbetar undersköterskor med omvårdnadsarbete. De har antingen en treårig linje på omvårdnadsprogrammet eller 3 terminers arbetslivserfarenhet i ryggen och det finns inga ”enkla” arbetsuppgifter, mer än att gå ut med soppor.

En undersköterska kan ha i uppgift att ta hand om multi-sjuka pensionärer inom både äldreomsorgen, hemtjänsten, gerontologin och geriatriken. En vanlig uppgift inom äldreomsorgen är till exempel att hjälpa strokedrabbade patienter. Alla olika sjukdomar har sina speciella omvårdnadsbehov, och undersköterskor behöver kunskaper i anatomi och fysiologi för att kunna hantera dessa.

Läkare och sjuksköterskor ersätts alltid med andra läkare och sjuksköterskor. Men enligt regeringens synsätt verkar det som att undersköterskor kan ersättas med vem som helst. Jag har personligen stött på personal inom äldreomsorgen som jag anser inte följer den klädkod eller värdegrund personalen ska arbeta efter. Vem anställer dessa människor?

Jag är specialistsjuksköterska, barnmorska och vårdlärare och har utbildat undersköterskor och sjuksköterskor. Jag vet så väl vad jag pratar om. Vänligen regeringen, sluta nedmontera vår äldreomsorg genom nedlåtande förslag kring de arbetsuppgifter undersköterskor utför. Ditt synsätt är på en samhällsnivå kränkande mot äldreomsorgen och på individnivå en katastrof för vårdtagare.

Ann-Cathrine Bodger

Vårdlärare