Insändare Sverigedemokraterna vill dra ner i nivå med en miljard kronor på folkbildningsanslaget. Anslaget för budgetåret 2018 var drygt fyra miljarder kronor. Detta innebär att besparingen motsvarar en besparing på 25 procent. Ett dråpslag mot svensk folkbildning, som nu Sverigedemokraterna står för.

Det kan ses som en käftsmäll från höger mot folkbildningen.

I Sverige finns det 155 folkhögskolor. Av dem finns följande i Östergötlands län: Liljeholmens folkhögskola, Rimforsa, Lunnevads folkhögskola, Vikingstad, Bona, Motala. I Linköping finns Valla folkhögskola och i Vadstena finns Vadstena folkhögskola. Norrköping har två folkhögskolor, Mo Gård och Marieborgs folkhögskola.

För Östergötlands sju folkhögskolor är Sverigedemokraternas förslag detsamma som att man får börja avveckla stora delar av verksamheten, istället för att utveckla den.

I Östergötlands län finns det 10 olika studieförbund, nämligen följande: Arbetarnas Bildningsförbund, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens studieförbund, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan. För bildningsförbunden är Sverigedemokraternas besked illavarslande. Inte minst om det skulle bli en regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna.

Jag vill nu med detta rikta frågan till Bildningsförbundet i Östergötland: vad innebär Sverigedemokraternas förslag för folkhögskolornas respektive studieförbundens folkbildningsverksamheter i Östergötlands län?

Jag vill också fråga Sverigedemokraterna om man gjort någon konsekvensanalys om vad deras förslag innebär när det gäller folkbildningsanslaget?

Folkbildningen står precis som demokrati för vi – inte ni.

Vi behöver mer vi-tänkande för att stärka civilsamhället i landet. Det medverkar till ett Sverige för oss alla. Folkbildning för alla behövs mer än någonsin, för att se till att vi får mångfald – något annat vore enfald.

“Sverige är en studiecirkeldemokrati” sa Olof Palme på sin tid. Varje år deltar mer än 600 000 personer i studiecirklar. Studiecirkeln och naturligtvis folkbildningen i övrigt är en vitamin för Sverige som nation.

Att påstå att Sverigedemokraterna delat ut en käftsmäll från höger mot folkbildningen är ingen överdrift. Det är dagens sanning – som kan bli morgondagens beslut om Sverigedemokraterna får vara med och styra Sverige.

Det är dags för Sverigedemokraterna (SD) att byta namn till Mindre Demokrati (MD).

Hans Mannefred

folkbildare/fristående samhällsdebattör