Insändare I Corren 31/5 beskiver man hur kommunen för närvarande håller på att gräva upp ett stort hål invid Ullstämmarondellen och att man av den anledningen har skapat en förbifart, samtidigt som man ska anlägga en ny cykelväg in mot Ekholmen. Denna nya cykelväg ska sedan förläggas under Vårdsbergsvägen. Man nämner i detta sammanhang trafikstockningen som då har uppstått.

Men det är väl ingenting mot de dagliga trafikstockningar som uppstår i själva rondellen då trafiken helt stannar av klockan 16–18 och man endast med stora svårigheter kan ta sig fram. Bilisterna ska helt enkelt försöka sig på konststycket att samsas med trafiken som kommer inifrån stan ute på Brokindsleden och där den är på väg söderut mot bland annat Brokind. En stor del av dessa problem har redan uppstått så långt bort som till Haningeleden och sedan blir problemen allt större då man närmar sig rondellen.

Det finns enligt mitt sätt att se på saken en enkel lösning på denna kanske något infekterade trafikfråga. Bygg helt enkelt en viadukt (tvåfilig) över själva rondellen med riktning mot Vårdsbergsvägen. Den ska ha en sådan höjd att långtradare och kanske också dubbeldäckade bussar med stor säkerhet kan ta sig fram under denna viadukt på ett säkert sätt. Fordon som kommer från Vistvägen slipper nu själva rondellen, åker istället upp på en lämpligt lång ramp och ner igen på Vårdsbergsvägen. Fordonen mot Brokind åker under denna ramp och slipper att stanna. Visserligen måste kommunen bredda de båda vägavsnitten, både vad avser trafiken från Vistvägen och Brokindsleden så att trafiken flyter in i varandra på ett smidigt sätt. Men vad betyder det jämfört med att trafiken står helt stilla vareviga dag efter arbetes slut.

Denna frågeställning borde stans tjänstemän ta sig en funderare över. Mycket att vinna och väldigt litet att förlora.

Fritz Widqvist