Insändare Valet är viktigt för den svenska modellen! Moderaterna vill avveckla den, men det vill inte vi, vi vill utveckla den. Deras politik står för att sänka löner, livslånga provanställningar och försämrad a-kassa och sjukförsäkring.

Här är i korthet vad Moderaterna vill försämra.

- Sämre anställningstrygghet. Moderaterna beslutade på sin stämma att ändra på las, Lagen om anställningsskydd.

- Lägre löner. Moderaterna ihop med de andra borgerliga partierna vill lagstifta om en anställningsform med en lön på 70 procent av de lägsta lönerna i kollektivavtalen.

- Höjda hyror. Moderaterna vill införa marknadshyror vilket skulle innebära att många skulle tvingas från sina hem eller tvingar förlita sig på försörjningsstöd och bostadsbidrag.

Det här är förslag som bara gör försämringar för oss och våra kamrater. Vi behöver en sjukförsäkring som är värd namnet. Som det är nu så sitter regeringen i minoritet och har därför svårt att få igenom lagändringar som skulle vara till gagn för sjuka.

Så hur vi lägger vår röst i höst är väldigt viktig, att man inte i missnöje röstar på borgerliga partier. Vi måste tillsammans jobba för ett solidariskt samhälle och därför rösta med hjärtat, tänka på att sjuka, arbetslösa, äldre och barn ska få den hjälp och stöd som kan förväntas av Sverige 2018. Vi vill stärka och utveckla den svenska modellen, inte avveckla som borgarna vill.

Niklas Arnander

Claes Gustafsson

Emil Andersson

Joachim Thunvall

Leszek Smilowicz

Mikael Fransson

Sören Orrstenius

Pär Alexandersson

Peder Eliasson

Ingemar Andersson

Thomas Johansson

Byggnads Öst medlemskrets Mjölby och Motala