Insändare Svar på "Sluta stödja Fairtrade", ledare, 4/11.

Christian Dahlgren tycker inte om när en fri kund agerar fritt. Kunden i detta fall är Linköpings kommun. I en ledare framför Dahlgren sin åsikt att Linköpings kommun ska sluta handla Fairtrade-produkter och lämna certifieringen Fairtrade City. Mot Dahlgrens resonemang kan följande framföras:

- En grundtanke med den fria marknaden är att kunden kan välja fritt utifrån de preferenser man har, vilket Linköpings kommun gjort och dessutom med demokratisk legitimitet. I detta fall har kunden lagt in värden som rättvisa, mänskligt välbefinnande och ekologisk hållbarhet i sitt val.

- Handel som leder till lokal utveckling är bra för fattigare länder. Det gör Fairtrade. Dahlgren föredrar tydligen att handeln sker via något av de oligopolföretag som kontrollerar stor del av den globala handeln med jordbruksprodukter och där arbetsvillkoren oftast är miserabla.

- Dahlgren skriver att ”Rättvis handel i verkligheten är fri handel utan tullar och subventioner”. Dahlgren tycks mena att Fairtrade är subventionerat, vilket är fel.

- Fairtrade Sverige är en ideell förening som arbetar inom ramen för Fairtrade International och har många medlemmar. Att Dahlgren nämner just ”LO”, ”Facken” och ”Svenska Kyrkan” beror kanske på att han vill få gehör hos personer som är negativa till dessa organisationer och få dem att vara kritiska till Fairtrade. Det är samma typ av falska associationer som många högerpopulistiska politiker allt mer börjat använda sig av.

En sådan vinklad marknadsfundamentalistisk argumentation som Dahlgren framför är beklaglig. Det leder oss i en riktning mot en osaklig och egennyttig debatt som företräds av Putin, Trump, Erdogan, Xi Jinping med flera. Alla vi som vill ha en fri, saklig, opartisk och mångfasetterad medial debatt och rapportering baserad fakta och humanistiska värderingar, måste bemöta denna typ av vinklade och ideologiskt styrda synpunkter.

Mats Helander

konsult strategisk samhällsutveckling

Ljungsbro