Insändare Söndagen den 16 september begav sig tre vandrare ut på en sträckningen av Östgötaleden i Boxholmstrakten. En härlig vandring i höstsol och sprakande färger, med avbrott för grillning. Kunde det vara bättre? Ja, om inte repet uppför Pukaberget gått av.

Uppför det branta berget är ett rep spänt för att underlätta bestigningen. Två av vandrarna hade segat sig uppför branten och väntade på den tredje kamraten, glatt påhejad. Då plötsligt försvann han baklänges med en duns i det branta berget. Repet han drog sig upp i hade gått tvärt av.

Det tog en stund innan sällskapet kunde förvissa sig om att kamraten klarat sig utan någon allvarlig skada. Det var troligen ryggsäcken som räddade honom från att slå rygg och huvud i berget. Tänk om han inte haft ryggsäcken? Det vågade de inte ens tänka på.

Nu undrar vandrarna, med flera som hört om olyckan, hur det är ställt med underhåll och kontroll av säkerheten på Östgötaleden?

Säkerhet före utsikt