Insändare När höstens val närmar sig blir vi dagligen matade med politiska floskler av olika slag. Moderaterna har alltid varit påhittigast att formulera sig på ett sätt som kan tolkas hur som helst. I Östergötland är årets budskap ”ledarskap”. Ett starkt ledarskap är vanligtvis att få sin vilja igenom speciellt om budskapet är tvetydigt och till och med motbjudande.

Borde inte Alliansen förklara varför alla samhällsfunktioner blivit så eftersatta efter åtta år av Alliansstyre. Utgick Alliansen från att någon annan skulle få ta hand om bristerna, när allt blev mer uppenbart. Polisen, försvaret, skolan, vården, kriminaliteten, asylpolitiken och infrastrukturen med SJ och järnvägarna i första hand.

Nu förvånas man över att de största kritikerna till dagens situation är Allianspartierna själva, som ansvarat för dagens brister efter sitt eget ledarskap under åtta år.

Önsketänkandet om att sänkta skatter minskar beroendet av den offentliga apparaten gäller väl inte ovan uppräknade nödvändiga samhällsfunktioner. Det har ju även Alliansen sent omsider blivit medvetna om. I Östergötland är det nu bara Kristdemokraterna som vill sänka kommunalskatten, så att alla skall få ”mer i plånboken” förmodar jag. En omtänksam politik för alla fattigpensionärer och andra som kämpar för att komma in på olika, men fullbelagda boenden, det är en bra upplysning inför valet.

Pensionär