Insändare 1993 skrev jag en insändare med rubriken "Mänsklig flyktingpolitik?". Den är skrämmande aktuell och började så här: "Sverige avvisar människor, som både enligt Genève-konventionen och vår egen utlänningslag är att betrakta som flyktingar, med motiveringen att de inte är trovärdiga. De hyser sådan rädsla för att återvända att de gömmer sig eller försöker ta sina liv."

Då gällde det Iran och Turkiet. I dag gäller det unga från Afghanistan.

Unga flyktingar, som får utvisningsbesked, gömmer sig eller tar sitt liv av rädsla för att skickas ”tillbaka” till Afghanistan, där de oftast inte har några nära kontakter, eftersom de flesta kommer från Iran dit deras familjer tidigare flytt från bland annat talibanerna.

Precis samma blindhet för flyktingars rättigheter i dag, som för 25 år sedan.

Läser inte Sveriges regering och Migrationsverket tidningar och FN-rapporter? Sverige deporterar flyktingar i strid mot FN:s organ UN Ochas Humanitarian Needs 2018 rapport, till Afghanistan, ett land i krig.

Sverige och EU agerar inte enligt lag. FN:s rapport av egna organet på plats, UN Ochas, Humanitarian Needs 2018, och UNHCR:s rapport, som presenterades den 12 mars 2018 i Wien visar att det är krig i Afghanistan.

Det är i strid mot bland annat FN:s och EU:s flyktingkonvention, Genève-konventionen, svensk grundlag, och även andra EU-länders lagstiftning sedan andra världskriget och Förintelsen, att utvisa till krig!

Åsa Fahlbeck