Ordet fritt Svar på "Stora torget utan julkänsla i år", 19/12.

Har samma åsikt som Annica Jakobsson. Jag saknar också en grön gran på Stora torget i Linköping. Det har ju alltid funnits en stor gran där, så varför ändra på det? Tycker också att det saknas utsmyckning på Trädgårdstorget, där passerar ju mycket folk och många väntar på bussar. Flytta ett par granar till Trädgårdstorget från Melins torg. Där finns alltför många granar. Skulle räcka med hälften.

A B