Insändare ”Litteraturpriset ska tilldelas en författare som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta.” (Citat ur Nobels testamente)

Det är minst sagt på tiden att valet av Nobelpristagare flyttas till någon annan institution än Svenska Akademien. År efter år har man för det mesta valt pristagare (exempelvis Elfride Jelinek), som inte läses av många och som knappast representerar ovannämnda bestämmelser i testamentet eller majoritetens uppfattning om vem denna ära och stora penningsumma ska gå till.