Insändare En placering vid Saab Arena är fördelaktigare för en ny simhall och jag håller helt med om de 11 punkterna i Mårds, Grönhagens, Cocozzas och arkitekten Per Nilssons argument den 19 januari på Correns debattsida.

Alla bor inte centralt i staden och många behöver parkera och det är mycket enklare vid Stångebro. Det finns plats där att bygga ut anläggningen i framtiden. En placering närmare resecentrum är bra och närheten till värmeverket minskar driftskostnaderna för uppvärmning av simhallen och för produktion av kyla till isbanorna, vilket dessutom måste vara mera miljöriktigt.

Tinnerbäckbadet är en pärla sommartid och det skulle vara en förlust om badet är stängt eller helt försvinner. Gör en park omkring badet när det blir bostäder vid Folkungavallen så det inte känns ”privat.” En park med ett vatten tillför mycket! Och det borde vara självklart att det gamla badet hålls öppet tills den nya badanläggningen står klar så att Linköpingsborna inte blir utan badet under flera år!

En rivning av den befintliga anläggningen och uppbyggandet av en ny på samma plats gör att det blir trångt och stökigt och det har vi haft nog av i Linköping med allt byggande i centrum och alla gatuarbeten.

Inga Wallenquist