Insändare Centerpartiet vill satsa på integrationsförskolor. Medan barnen går i förskola får föräldrarna en möjlighet att lära sig svenska i anslutande SFI-undervisning. Det skulle öppna dörrar till arbetsmarknaden för kvinnor och ge barnen en starkare grund i det svenska språket.

En del kvinnor som invandrar till Sverige har inte haft möjlighet att utbilda sig i ett yrke eller arbeta med lön. Vi kommer framöver ha en brist på arbetsmarknaden inom flera kategorier av arbeten med kort eller ingen utbildning. Det finns en stor potential i de kvinnor som anländer varje år eller som redan är här och är arbetslösa.

Det viktigaste steget för att få dessa kvinnor i arbete är att följa SFI. SFI är nyckeln för att lära sig det svenska språket. Att koordinera studier med barnomsorg är inte en självklarhet för alla. Det leder till att barnen växer upp utan att träna det svenska språket vilket senare kan bromsa deras skolgång.

Centerpartiet vill skapa integrationsförskolor där SFI-undervisningen läggs i lokaler som ansluter till barnomsorg för att underlätta för kvinnor att ta del av SFI. Det skulle öppna fler dörrar för dessa kvinnor in i det svenska samhället. Det skulle också ge barnen möjlighet att träna svenska och ta del av den pedagogiska verksamhet som förskolan erbjuder.

Vi har alla drömmar. Egna drömmar och drömmar för våra barn. Fler föräldrar, framför allt kvinnor, behöver stärkta möjligheter att förverkliga sig själva. Integrationsförskolor skulle hjälpa fler realisera sina drömmar.

Anders Monemar (C)

Carin Ahlsén (C)

Hans Eneroth (C)

Trine Vikinge (C)

Lars Vikinge (C)