Insändare Svar på ”Bygg en stor hall i Tallboda”, 7/5.

I Corren den 7 maj undrar ”CF, ideell ledare”, varför Koalition för Linköping inte föreslår ett bygge av en stor idrottshall i Tallboda.

Sedan vi tog över styret i kommunen har vi enbart fattat beslut om fullstora idrottshallar, några exempel är Vasahallen, hallen i Sturefors och i Brokind. Vi håller med dig om att vi i dag har alldeles för få fullstora hallar. Med anledning av det gick vi tidigare i vår ut med en storsatsning som innebär att antalet fullstora idrottshallar i kommunen fördubblas de kommande åren. Hallarna byggs i olika kommundelar för att komma alla invånare till del.

Vad gäller Tallboda byggs det i dag en skola med en idrottshall. Skulle vi planera om för att göra idrottshallen större skulle det tyvärr innebära att vi inte klarar att få fram tillräckligt många skolplatser i stadsdelen i tid. När vi tog över styret i kommunen 2015 var detaljplanearbetet för skolan och hallen redan så långt gånget att det hade fått orimliga konsekvenser att börja om. Skolbygget skulle då bli så försenat att vi inte hade klarat försörjningen av skolplatser i Tallboda.

Linköping är en växande kommun och vi behöver höja byggtakten av skolor. Mot bakgrund av detta blir det i stället en mindre hall i Tallboda, men skolan blir klar i tid. För att möta upp behovet av idrottshallar för Tallbodaborna planerar vi fullstora inhomhushallar i närliggande kommundelar, till exempel dubbelhallen i Kallerstad.

Kristina Edlund (S)

kommunstyrelsens ordförande

Gunnar Broman (L)

kommunalråd

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)

ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Rydhagen (MP)

kommunalråd