Ordet fritt Ångest! Ångest över att vår son ska börja på förskolan. Den vanliga ångesten många föräldrar känner över att skiljas från sitt barn men framför allt ångest över att vi ska lämna vår son till en verksamhet som inte kommer ha så mycket tid för honom.

En verksamhet med stora barngrupper, få anställda och i antågande ännu fler barn i och med införandet av 20-timmarsveckor för barn till föräldralediga och arbetsökande.

En verkamhet som inte får vikarier när någon i personalen saknas. Hur kan det accepteras att det bästa vi har ska ha en sådan stressig vardag? Vem kan jag vända mig till för att det ska kunna bli någon ändring?