Insändare Varför satsa så många miljarder bara för att knyta ihop våra tre storstäder?

Hur många är det som åker hela den sträckan regelbundet? Är det bara för eliten i samhället, som har råd att betala för dessa resor? För om tågen ska stanna på ett antal ställen på vägen och ta upp ”vanligt folk” är ju tidsvinsten med de höga hastigheterna försumbar.

Och varför lägga så mycket krut på att försöka flytta persontransporter från flyget, som bara står för knappt 3 procent av totala miljöpåverkan.

Transporterna står för cirka 33 procent och den delen påverkas överhuvudtaget inte av snabbjärnvägen då till exempel godstågen inte kommer att gå där. Alltså kan man inte köra med så mycket flera godståg än idag och därmed flytta transporter från väg till järnväg.

Lägg energi på att få 10 procent av transporterna att bli fossilfria, det kompenserar ju hela flygets miljöpåverkan.

Finns det någon som verkligen räknat på och presenterat den totala miljöpåverkan av till exempel järnvägsbygget? Lägg istället några miljarder på att rusta upp befintliga järnvägar och satsa resten på forskning av nya energikällor, till exempel vätgas och bioenergi.

Flygskatten är ett annat slag i luften. Påverkar bara personflyg som trafikerar Sverige. Den stora delen transportflyg, som går kors och tvärs nattetid till exempel, berörs inte.

Egentligen är jag för gammal för att engagera mig i detta, för jag får ju ändå inte uppleva resultatet, men det är svårt att låta bli.

Jag har i (alltför) många år levt med föreställningen att det är gräddan av intelligens och förnuft som sitter i våra beslutande organ, i regering, stat och kommun. Men så är det ju inte!

I flera fall tror jag många hamnat där de är därför att de suttit för långt fram på ett möte i fackföreningen eller i något annat sammanhang och blivit invalda på en post för att de inte haft självinsikt nog att säga nej!

Och sen har det bara rullat vidare.

Förnuftet och tänkandet finns ute i stugorna, men hos personer som tyvärr inte har möjlighet att göra sig hörda.

Sture Axelsson