Ordet fritt Svar på ”Sverige har ett fortsatt ansvar”, Madelaine Pavlidis (L), 1/12.

I din skrivelse ger du (och eventuellt ditt parti) stöd till regeringens förslag om att de som registrerade sig som barn innan 24 november 2015 ska beviljas uppehållstillstånd. Alltså de som uppgav att de var barn, ej styrkte. Nästan uteslutande män som i dag är vuxna utan asylskäl och skyddsbehov enligt gällande lagstiftning och som också fått utvisningsbeslut men olovligen kvarstannat. Otroligt provocerande, inte minst för andra asylsökande som varit ärliga från dag ett och i mitt tycke även för lidande barn och kvinnor i flyktinglägren runt Syrien som får stå tillbaka (lyckligtvis ovetandes).

Politiska beslut ska fattas med förnuft, ansvar och konsekvensanalys grundat på fakta och långsiktighet. Punkt! Det verkar tydligt att regeringens förslag i det här fallet snarare beslutats på känslor med inslag av populism och maktsug. I mitt tycke förödande för en demokratisk rättsstat där ”likhet inför lagen” måste gälla.

Är det fel med känslor alltså? Absolut inte. Empati, hjälpsamhet och värme kan vi aldrig få för mycket av. Tro mig, efter 28 år som polis så har jag en bra inblick i samhället. Både över och under ytan. Men som politiker och i mitt fall, statlig tjänsteman, så måste känslorna hållas tillbaka när beslut fattas. Jag kan inte se mellan fingrarna och låta en person löpa medan en annan ska gripas om gärningen är densamma. För att det känns bra för mig. Hur skulle det se ut? Nä, beslut tar jag efter vår gemensamma lagstiftning, oberoende av vem som står framför mig. Grupptillhörighet, nationalitet, politiskt åsikt eller samhällsklass är ovidkommande. Känslorna får ”släppas ut” senare, för de finns där givetvis. Men de tar inte överhand.

Och det är ju här det fallerar, och fallerar stort. Att regeringen med förslaget just särskiljer en grupp. Gör avsteg från lagar och fattade domstolsbeslut, urholkar asylrätten och bortser helt från omfattande kostnader som sen högst troligt hamnar på oss kommuninvånare.

Regeringen, byt måttstock. Näsan är för kort.

Anders Sydbom

samhällsengagerad polis och medlem i Moderaterna