Ordet fritt Jag har många gånger reagerat över hur ett vattenfyllt område som karpdammen vid nunneklostret S:ta Ingrid klosterruin i Skänninge får finnas utan att vara instängslat. Jag passerade området fredagen den 2 februari, hela området var vattenfyllt och täckt med ett tunt lager is, som troligen inte skulle bära ett barn eller en större hund. Natten till lördagen den 3 februari föll ytterligare 25 centimeter snö över området vilket gör det hela ännu mera förrädiskt. I mitten av området kan man för närvarande uppskatta att vattendjupet är cirka i meter.

Vem som är ansvarig för området vet jag inte, men jag ställer frågan och förslaget ill kommunen. Stängsla in karpdammen omgående innan det sker en onödig olycka.

Bilden över området är tagen fredagen den 2 februari innan snöfallet börjat.

Sten-Åke Andersson

Skänningebo