INSÄNDARE Med anledning av Correns artikelserie om forskningsfusket, och av att två statliga utredningar har tillsatts kring frågan och om gränsdragningen mellan forskning och sjukvård, vill jag påminna om än allvarligare forskningsfusk i ett internationellt perspektiv. Det rapporteras ingående i docent Ralf Sundbergs bok ”Forskningsfusket!” och handlar bland annat om hur, International Life Sciences Institutet (ILSI) ”ett mäktigt nätverk av livsmedels-, läkemedels- gentekniska och agrokemiska företag” styr och manipulerar forskningsstudier för att försvara deras produkter och öka försäljningen. Det sker inte sällan genom anlitandet av kända och framgångsrika forskare, som inte anger sitt jävskap, och sprids ofta i medicinska skrifter utan kritisk granskning.

Dessa manipulerade forskningsrapporter har fått förödande internationella konsekvenser inte minst vad gäller kostråd och läkemedelsrekommendationer. Socker och snabba kolhydrater har tidvis rekommenderas, och de för vår organism naturliga fetterna har bannlysts. Höga kolesterolvärden har utpekats som ett av våra största hälsohot, trots att de inte har kunnat påvisas att hjärtinfarkt hänger samman med höga kolesterolvärden. I dag kontrollerar läkarna kolesterolnivåer ”på en stor del av den friska befolkningen – och ordinerar allt fler läkemedel – trots att de flesta av dessa personer har kolesterolvärden som är helt normala för sin ålder”. Samtidigt har många av dem som behandlats av kolesterolsänkande statinpreparat, som bland annat utvecklats av läkemedelsföretaget Merck, drabbats av svåra biverkningar.

Märkliga forskningsturer finns säkert också bakom beslutet där en amerikansk expertpanel 2003 ändrade definitionen av högt blodtryck (hypertoni) sänkte gränsvärdet och införde något som kallas prehypertoni. Det primära var naturligtvis även här att öka marknaden för läkmedelsindustrins blodtrycksmediciner. Den industri som till stor del styr incitamenten och framför allt upplägget i dagens forskningsrapporter - där man kan lägga till eller ta bort resultat efter behov för att nå sina marknadsförings- och försäljningsmål.

Råd från Ralf Sundberg: ”Eftersom många expertgrupper inom medicinen domineras av ádvokater´, måste vi själva ta rollen som ’domare’. Bara om vi tillägnar oss en mer skeptisk syn på vem som ligger bakom den aldrig sinande strömmen av forskningsrön, kan vi bättre ta ställning till vilka råd som är till gagn eller skada vår egen hälsa”.