Insändare Sara Skyttedal, gruppledare och kommunalråd för KD i Linköping och tillika KD:s toppnamn i valet till Europaparlamentet är inte nådig i sin kritik mot Centern och Liberalerna när hon efter de båda partiernas överenskommelse med S och MP benämner dem som ”Klåpare, Bedragare, Quislingar.”

Hennes partiledare, Ebba Busch Thor, tycker att ordvalet är olämpligt, men lägger till, i ett försök att mildra kritiken mot Skyttedal, att ”quislingar dock är en vedertagen benämning på svikare”. Det är det inte alls! Vidkun Quisling var en landsförrädare under Nazitysklands ockupation av Norge under det andra världskriget. Han ställde sig i ockupanternas tjänst och bidrog därigenom till mördandet av tusentals landsmän! Vidkun Quisling har fått ge namn åt de efterföljare i andra länder som har förrått sitt land och sina landsmän och begreppet ”quisling” står för något mycket föraktfullt.

Quislingar är alltså en synonym till begreppet landsförrädare och inget annat. Menar Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor att Annie Lööf och Jan Björklund är landsförrädare? Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor må vara tämligen unga och kanske inte så pålästa vad gäller historien, men de gör dock anspråk på att företräda Sverige och sitt parti i parlamentariska sammanhang på hög nivå och man kan därför kräva mer av dem!

Jag vill citera min gamle partiledare Gunnar Helén, som en gång gav rådet till några med bristande kunskaper – ”Gå hem och läs historia!” Det rådet vill jag också ge – till Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor!

Bengt Olsson

f d kommunalråd (FP)