Ordet fritt Jag förstår inte riktigt rubriken ”Trafikreglerna till för att minska risker” (5/1) när man i nästa mening förespråkar att man ska frångå reglerna. Enligt vägtrafikförordningen ska sedan 1967 fordon framföras på höger sida om körfältet och gående skall hålla sig till vänster (med vissa undantag). Att man skall hålla till höger vid möte mellan fordon råder förhoppningsvis inget tvivel om, men att man ska hålla till vänster vid möte med gående på vissa ställen (trottoar och cykelbanor) kan man tydligen ha åsikter om.

För mig är det självklart att man ska vara konsekvent i sitt trafikbeteende inte minst när det gäller att lära det uppväxande släktet trafikvett. Har svårt att se nyttan med att lära våra barn att på ena stället ska man mötas genom att gå till höger (trottoarer) och på det andra gå till vänster. På det tredje stället (smal delad gång- och cykelväg) ska man åter gå till vänster men ”hålla åt sig” om man möter en cykel. För att sedan om det kommer en gående mötande ta sig över till höger eller hur man nu ska tolka Viiveka Fåks luddiga utlägg! Inte lätt för en liten nybörjare i trafiken att hålla rätt på allt det där!

Vad beträffar oron för bakifrån kommande bilar så tycker jag den är obefogad. Det är varken nödvändigt eller tillrådligt att balansera på trottoarkanten oavsett bilarna kommer bakifrån eller framifrån!

Håller helt med signaturen ”Undrande” att man konsekvent ska gå till vänster och åka/köra till höger! Det tycker jag är enkelt och logiskt!

Roger Stenberg