Insändare Svar på ”Låt torghandlarna ha en fast plats”, 6/10.

Innerstadens gemensamma ytor med bland annat torg ska rymma många aktörer och event. En levande stad behöver vara flexibel och se till att det ena inte utesluter det andra. Vi vill skapa levande torg för alla i vår fina stad.

Torghandeln är då en mycket viktig del. När vi har utvärderat hur den fungerar i stadsbilden ser vi stora fördelar med en samlad torghandel som ger ett mervärde för både företagare och kunder. Innan vi samlade de fasta torghandlarna på ena sidan av Stora torget stod de väldigt utspritt och det blev ofta nödvändigt med förflyttningar. Med placeringen av torghandel på den lilla delen av Stora torget samt på Trädgårdstorget hålls torghandeln ihop på ett trevligt sätt med Tanneforsgatans gågata mellan.

Vi ser att Trädgårdstorget är det torg som kan utvecklas med mer torghandel i framtiden. Det är viktigt att utveckling sker i dialog och torghandlarna har exempelvis föreslagit Lilla torget som en plats att flytta till när det är stadsfest i Linköping.

Det finns idag ett flertal torghandlare med fasta platser. En del är på plats olika säsonger, höst/vinter eller vår/sommar, beroende på vad de säljer. Det finns även torghandlare som har fasta platser på helårsbasis.

Jimmy Johansson

avdelningschef drift och underhåll