Insändare För två år sedan ville museichefen Tina Karlsson bli av med de populära och mycket uppskattade gatumusikanterna Lasse Ström och Jacek Malisz. Som skäl anfördes den gången kostnaderna för deras medverkan. Det av museichef Karlsson då anförda argumentet bortföll helt när Gamla Linköpings vänförening gick in och betalade musikernas arvoden.

Nu är vi där igen. Den här gången anför museichef Karlsson ”arbetsmiljöproblem” som orsak för att kunna bli av med musikanterna och deras medverkan. På Correns fråga uppger museichef Karlsson att det skulle handla om ”olämpligt beteende”, utan att vidare redogöra för vad som avsågs med detta. Därefter förnekar museichef Karlsson enligt Corren att hon personligen har något emot musikanterna.

Det vore intressant att få veta vad friluftsmuseets besökare tycker samt hur styrelsen ställer sig till museichef Karlssons nya utspel.

Det här är alltså museichef Karlssons andra försök att bli av de populära musikanterna, vilket för tanken till att personliga skäl kan ligga bakom hennes agerande. Här föreligger alltså problem, och orsaken till detta skulle måhända kunna vara museichefen Tina Karlsson själv?

Hans Zettby

Linköping

Per Sjöswärd

Rimforsa