I Östergötlands kommuner med Östgötatrafiken AB erbjuds pensionärsresor med en liten rabatt. I många andra kommuner erbjuds pensionärerna (65+) fria resor med buss.

Tidningen Senioren hade nyligen en företeckning med mer än 40 kommuner som erbjuder fria pensionärsresor från 65, 70 eller 75 år antingen helt gratis dygnet runt eller vid lågtrafik, varav cirka 90 procent är dygnet runt.

Varför har inte Linköpings kommun det – Linköpings kommun som har lägst kommunalskatt i Östergötland? Skall det behövas ett pensionärsuppror för fria pensionärsresor?

För Linköping gäller:

Förorter till Linköping som Bankekind, Ljungsbro, Linghem, Sturefors med flera räknas ej som tätort och pensionärer får en dyrare bussbiljett. Kostnaden för en förortsresa med buss tur och retur är nästan 50 kronor vilket betyder pensionärer, som kan, nästan alltid tar bil vilket blir billigare och bekvämare.

I tätorten är bilen också billigare.

Fria bussresor skulle innebära att pensionärer åker mindre bil och mer buss vilket är befrämjande för miljön.

Linköping med lägst kommunalskatt i Östergötland och med låg andel pensionärer jämfört med högsta andelen i Östergötland – Vadstena.

Linköping har råd med fria pensionärsresor!

Pensionärer med seniorkort från 65 år alternativt 70/75 år borde kunna företa bussresor vid lågtrafik och det borde ej medföra extrakostnader för Östgötatrafiken utan är endast en fråga för Linköpings kommunbudget. Om det blir mindre kostnader för Östgötatrafiken blir det fråga om Tilläggstrafik och då är det fortfarande en fråga för Linköpings kommun.

Dessa pensionärer har aldrig haft fri skolresa eller fri skolmat.

Mitt förslag är att Linköping som första kommun i Östergötland kan erbjuda fria bussresor vid lågtrafik för pensionärer med seniorkort från 65 år alternativt 70/75 år.

Det här förslaget blev 2017-12-21 ett Linköpingsförslag på Linköping kommuns hemsida.

före detta ordförande i Linköpings Villaägarförening