Insändare Gratis pensionärsresor innebär vinst för Östgötatrafiken AB och inte förlust.

Med anledning av Linköpingsförslaget ”Pensionärsuppror för fria pensionärsresor på buss” så utgick svarstiden den 20 februari. Det har fått 256 namn på Linköpings hemsida, 227 namn från Seniorgalan 6 februari och 79 namn på listor skickade från PRO- och SPF-föreningar – totalt 562 namn hittills.

Det finns många starka skäl för gratis bussresor – åtta starka skäl finns i en insändare i Östgöta Correspondenten 3 februari 2018.

Men vad kostar det?

Den rörliga kostnaden för en pensionär i en halvtom buss är nästan 0 kronor. Men den fasta kostnaden då? Den är ju redan täckt av den totalt tidigare subventionerade trafiken – alltså 0 kronor också. Bussbiljetten subventioneras med cirka 62 procent enligt senaste balans- och resultaträkning från Östgötatrafiken AB.

Men den förlorade intäkten då? Ja, det blir en kostnad för Linköpings kommun: Med uppgifter från Östgötatrafiken AB från 2016 kan den förlorade intäkten vara cirka 20 miljoner kronor.

Östgötatrafiken AB har ej visat någon vinst för 2015 eller 2016 och har tydligen som mål att inte visa någon vinst för då ökar subventionerna.

Biljettintäkterna från pensionärerna är ju ren vinst för Östgötatrafiken och de borde kunna sänkas med 50 procent till 10 miljoner kronor.

Enligt publicerat budgetresultat för Linköpings kommun 2017 blev överskottet 320 miljoner kronor.

Det betyder att överskottet mycket väl redan kan finansiera pensionärernas fria resor om 10 miljoner kronor med ett tilläggsanslag redan 2018.

Till detta kan fogas att samhällsnyttan med fria pensionärsresor med buss i kommunen kan vara dubbelt så stor som erforderliga skattekronor, och sannolikt betydligt större beroende på den låga kostnaden.

Pensionärernas gratis resor blir ej en förlust utan en ren win-win situation för Östgötatrafiken AB och pensionärerna.

Bo-Inge Holmberg

Civilekonom och f d ordförande i Linköpings Villaägarförening