Insändare Svar på ”Det finns inga gratis resor”, 22/3.

Sofia Malander, Östgötatrafiken, och Göran Gunnarsson (C) har svarat på frågan om gratis bussresor. De förlorade intäkterna för gratis pensionärsresor skulle vara 32 miljoner kronor (Mkr) per år.

Den siffran kan ifrågasättas enligt statistik från Östgötatrafikens AB statistikkontor. Uträkningar baserad på nuvarande priser och resor/år i tätort och närområde pekar snarare på cirka 20 Mkr. Dessa uträkningar har tidigare översänts till Linköpings kommunpolitiker: kommunalråd och gruppledare, samt kommundirektören.

Det beloppet skulle Linköpings kommun kunna betala för gratis buss för pensionärer i Linköping redan som tilläggsanslag i år då kommunen har redovisat ett överskott från 2017 på 320 Mkr.

Mats Walldén 21 mars pekar på ytterligare möjligheter till finansiering på längre sikt i artikeln ”Pengar att spara borde gå att hitta”.

Signaturen Birgitta, 15 mars, argumenterar mot Gunnarsson som påstår att åka gratis för pensionärerna är för dyrt. Gunnarsson borde nog studera en artikel 22 mars från kollegorna i Centerpartiets Seniornätverk ”Synen på äldre måste förändras” från riksdagsledamoten Staffan Danielsson med flera.

För tillkommande trafik med anledning av pensionärernas resor vid lågtrafik borde Linköpings kommun bara betala en krona.

Alla kostnader – rörliga och fasta - är ju redan täckta. En krona därför att subventioneringen får ej öka enligt Östgötatrafikens AB förvaltningsberättelse 2016 – mål för verksamheten – minskad subventionsgrad.

I artikeln 22 mars sägs att priset spelar mindre roll än turtäthet enligt medhåll av Anders Peterson 19 mars, som refererar till en studie om nolltaxa – gratis för alla – i Tallinn. En studie som inte är riktigt relevant för pensionärer.

Studien visar att de som gått till fots eller cyklat flyttar över till kollektivtrafiken. Vilka är de?

Det är fattigpensionärerna – inkomst högst 11 800 kr/månad enligt EU-standard. Det är i huvudsak kvinnor, som haft lägre inkomst än män och som oftast varit hemma under barnåren och ej uppnått full pension. Sverige har flest fattigpensionärer i Norden.

Det finns cirka 26 000 pensionärer i Linköping där de flesta ej haft skolskjuts eller skolmåltid. Till skillnad mot kostnadsfria resor för skolungdomar och studenter har pensionärerna betalat skatt i nästan hela livet.

Varför skulle det vara så märkligt med kostnadsfria resor för pensionärer i Linköping när det finns för alla pensionärer i Göteborgs kommun, vilken är större än hela Östergötland, samt 44 andra kommuner?

Bo-Inge Holmberg

civilekonom, f d ordförande i Linköpings Villaägare