Insändare Regeringen tänker gå vidare med förslaget om att låta 9 000 ensamkommande flyktingar få en ny chans att få uppehållstillstånd i Sverige. Detta trots att lagrådet tydligt avråder från detta lagförslag och trots att flera tunga remissinstanser också säger nej. Det är häpnadsväckande och som gräsrot kan jag inte förstå hur regeringen tänker.

Är det så viktigt för Socialdemokraterna att Miljöpartiet får sin vilja igenom? Lagrådet skriver i sitt betänkande: ”att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas” och frågar sig om det är en ny princip att låta utdragna handläggningstider vara ett nytt skäl till att bifalla ansökningar. Var hamnar vi då? Det är ju många ansökningar till olika myndigheter där väntetiderna på svar blir långa.

Som vanligt när regeringen fattar beslut i invandringsärenden så ser man inte konsekvenserna av sina beslut. Nio tusen nya invånare i Sverige är väldigt många och vi har redan stor arbetslöshet bland invandrare och vi har redan stor bostadsbrist i landet. Sjukvården är ansträngd till bristningsgränsen, polisväsendet och domstolar har stor resursbrist och så vidare.

Blir det då ett ja-beslut om detta i riksdagen? Ja det beror ju på Centerpartiet. Skall de svika sina allianspartners och rösta ja till detta huvudlösa förslag? Ingen vet. Annie Lööf svarar varken ja eller nej. Men med tanke på Lagrådets tydliga avståndstagande från detta förslag så kan man väl hoppas på att Centerpartiet tar sitt förnuft till fånga. Om de inte gör det så har de ju svårt att i framtiden samarbeta med de övriga Allianspartierna och då blir det ju svårt med ett regeringsskifte i höst. Något som vi verkligen behöver i det här landet.

Stefan Karlsson