Insändare Arbetar som sjuksköterska i hemsjukvården både dagtid och kvällar och helger. Har ibland tunga väskor att bära på. Den senaste tiden har det blivit allt svårare att få tag på någon parkering. Det byggs mycket nya hus, men ingen parkeringsplats för hemtjänst eller hemsjukvård, ändå vårdas många hemma nu. Parkeringsvakterna är nitiska och har inget förbarmande och vi får betala våra böter själva.

Jag anser att bostadsrättsföreningarna i varje område skulle se till att det finns en plats för sjukvårdspersonal. Även kommunen borde se till att det finns en motsvarande p-plats i centrala staden. Det finns ett bra exempel på det i Tannefors, som har en ficka för personal.

Kristina Westin

sjuksköterska i hemsjukvården