Ordet fritt Radioprogrammet Kaliber i P1, laddar med grov kaliber och skjuter mot Hjärtat, men det blir bara ett skott i deras egen fot i stället! Medias uppgift är ju att granska myndigheter, organisationer med mera och de gör det i många fall på ett bra sätt. När det gäller Kalibers två granskande program angående Hjärta till Hjärtas stora insats för att skapa arbetstillfällen i Rumänien, kan man verkligen undra vad deras syfte var.

Har man någon insikt i hur det är att verka i olika utvecklingsländer, så vet man att det i många fall är oerhört svårt att jobba mot korruption, krånglig byråkrati, avsaknad av nödvändig byråkrati med mera. Ibland blir det helt enkelt ett steg framåt och två tillbaka, när man vill jobba för långsiktiga och hållbara lösningar. Att några personer valt att hoppa av korgflätningsprojektet och återvänt till tiggeri i Sverige är ju beklagligt, men är inte så förvånande eftersom all hjälp bygger på frivilligt deltagande.

Hjärta till Hjärta är en organisation som startats genom några personers starka kärlek och omtanke för utsatta människor.

Organisationen har i dag växt och fått ett stort förtroende i vår stad och i vårt land. Hjärtat har visat framsynthet, nytänkande och mod i sitt sätt att göra hjälpinsatser i Rumänien och flera andra länder.

Många anställda och en mängd frivilligarbetare arbetar hårt vecka efter vecka, år efter år, för att hjälpen ska vara så effektiv som möjligt och nå så många som möjligt. Hoppas ni också i fortsättningen känner ett stort stöd från oss som inte är direkt engagerade, men stödjer verksamheten på olika sätt.

Rune Carlsson