Insändare I en debattartikel skriver Olle Wästberg att den globala friheten minskar för tolfte året i rad. Det handlar inte om diktaturer eller militärkupper, utan om att demokratiska val i högre grad manipuleras, att pressfriheten minskar och att minoriteternas ställning blivit mer utsatt. Detta sker idag helt öppet i EU-länder som Ungern och Polen, liksom även i Turkiet, som länge velat bli medlem i EU. Förslaget från regeringen om en grundlagsändring som skulle begränsa tryckfriheten är skrämmande med detta i åtanke.

Detta är något de demokratiska partierna i Sverige måste ta till sig inför höstens val och sluta föra kampanj över medborgarnas huvuden för de redan frälsta. Att sluta prata ”politiska”, vilket bara släpper fram de odemokratiska strömningarna, de som ”talar till folk på folkets vis”. Vi måste ta lärdom av Trumps framgång och orsaken till hur han kunde gå vinnande ur presidentvalet: Han pratade med folket på ett sätt etablerade politiker inte brukar göra.

Olle Wästberg tar upp två frågor som kan vara ett hot mot demokratin i Sverige: Risk för ekonomisk kris när Italien styr sin ekonomi mot fritt fall och mantrat om katederundervisning. Båda dessa frågor är centrala i Liberalernas valprogram: Viljan att införa euron i Sverige och att katederundervisningen ska tillbaka. Vi har nyss sett Liberalernas partiledare kämpa sig till att bli omvald, trots att partiet backat med honom som ledare med en auktoritär förbuds- och kravpolitik som inte rimmar med deras slogan ”Friheten är värd att försvaras”. Nu handlar just det om försvarsfrågor, men det är starkt sammanlänkat med frågan om demokrati.

Sverige firar alltså 100 år som demokrati i år. Olle Wästberg uppmanar riksdagen att uppmärksamma detta på samma sätt som Storbritannien, som även de firar 100 år som demokrati. Där firas jubileet med festival, utställningar och medborgarna bjuds in till parlamentet. Och därutöver flera tusen ”EqualyTeas” med samtal om demokrati. I Sverige skulle väl EqualyTeas närmast kunna översättas till ”DemokratiFika”.

Så här kommer en uppmaning till riksdag, regioner och kommuner att fira 100 års demokrati med ”DemokratiFika”!

Eva Bremer

Boxholm